Auto-Motorrijschool G vd Kamp

Privacy verklaring

Privacy Statement
Rijschool GvdKamp, gevestigd aan Westhove 63
2134 VP
Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://www.autorijschoolgvdkamp.nl/ Westhove 63
2134 VP
Hoofddorp 023-5631038
 
W.H.van de Kamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool GvdKamp Zij is te bereiken via info@gvdkamp.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool GvdKamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool GvdKamp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gvdkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool GvdKamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informeren over wijzigingen diensten of producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Om examens en TussenTijdseToetsen bij het CBR te kunnen aanvragen en inplannen
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming en een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool GvdKamp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool GvdKamp) tussen zit.
 
Rijschool GvdKamp gebruikt de computerprogramma's of -systemen van Creagraphy op de website en een eigen rijschoolprogramma op Excel van Microsoft Office. Ook houdt Rijschool GvdKamp een papieren administratie bij voor de vorderingen van de rijlessen en aanvragen van examens.
Rijschool GvdKamp plaatst na mondelinge toestemming foto’s van geslaagde kandidaten op Social Media met vermelding van hun naam in een felicitatie.
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Rijschool GvdKamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia tot en met 6 maanden na slagen of melding definitief stoppen voor afhandeling financiën en eventuele problemen                        
Adres tot en met 3 jaar na slagen of melding definitief stoppen voor zenden kerstgroet
E-mailadres tot en met 3 jaar na slagen of melding definitief stoppen voor zenden kerstgroet
Bankrekeningnummers en rekeningen in de financiële administratie tot en met 7 jaar voor de Belastingdienst
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool GvdKamp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en BSN-nummer worden gedeeld met het CBR om examens en TussenTijdseToetsen te kunnen aanvragen en inplannen.
Persoonsgegevens zoals naam, adres en bankrekeningnummer worden gedeeld met de Belastingdienst.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijschool GvdKamp gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wel zijn op de website links naar Social Media, zoals Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Zij gebruiken wel cookies. Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze site te integreren, zoals YouTube™-video's, feedbackformulieren of pictogrammen van sociale media, waarmee je onze inhoud kunt delen. Cookies in deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en bevatten, zonder beperking, cookies die door de volgende domeinen zijn geplaatst: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool GvdKamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gvdkamp.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Rijschool GvdKamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool GvdKamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gvdkamp.nl

Zoeken