Allemaal de beste wensen voor een gelukkig, gezond en veilig 2021!

Kerst_video_GvdKamp_2021

 

 

 

 

Nieuwsbrief/Newsletter 10 mei 2020
Scroll down for English
 
Hoera !

Vanaf 4 mei mogen de scooter- en motorleerlingen lessen en vanaf 11 mei kunnen zij weer scooter en AVB (oefeningen) examens doen op het CBR.

Vanaf 11 mei mag iedereen weer lessen ! Wie nog niet gebeld is, neem aub zelf contact met ons op.

Vanaf 18 mei kunnen ook de auto-, aanhanger-, AVD en taxi examens weer afgenomen worden. Degenen die in de afgelopen 2 maanden examen moesten doen krijgen voorrang. Hoe lang de wachttijd wordt voor alle nieuwe examen aanvragers is nog onbekend.

  1. Voor de theorie leerlingen: vanaf 11 mei kunnen er afspraken voor het examen gemaakt worden en op 13 mei worden de eerste examens afgenomen. Om te zorgen voor 1,5 meter afstand is de zaal maar voor 50% gevuld. Iedereen wordt verzocht om zelf de aanmeldzuil en het kluisje met de aanwezige reinigingsmiddelen schoon te maken voor je ze gebruikt. Ook moet het legitimatiebewijs schoon gemaakt worden voor je het aan een CBR medewerker geeft. Er mag niemand in het gebouw op je wachten terwijl je examen doet. Je mag niet eerder dan 15 minuten voor je examentijd binnenkomen.
  2. Voor de motorleerlingen: er kan alleen gelest worden met eigen motorhelm en kleding. Er mag alleen gelest worden als je helemaal gezond bent en ook niemand anders in het gezin ziek is en koorts heeft.
  3. Voor de auto-, aanhanger- en taxi leerlingen: Er mag alleen gelest worden als je gezond bent. Ook bij een gewone verkoudheid mag niet gelest worden. Als iemand anders in het gezin ziek is en daarbij koorts heeft mag er ook niet gelest worden. Alle leerlingen moeten hun handen wassen voor ze in de auto mogen stappen. Als iemand graag met mondkapje en handschoenen wil lessen is dat natuurlijk toegestaan. Wel moeten de handschoenen schoon zijn voor je de auto in mag.
  4. Voor iedereen die examen doet geldt dat je niet meer dan 15 minuten voor het examen begint het gebouw binnen mag komen. Ook moet je het legitimatiebewijs schoon maken voor je het aan de examinator geeft. Verdere regels heeft het CBR nog niet bekend gemaakt, maar hoogstwaarschijnlijk mogen de instructeurs niet meer meerijden tijdens het examen. In de loop van de week zal het CBR aanvullende maatregelen bekend maken.

Voor nu wens ik iedereen veel plezier met het rijden en veel succes met de examens ! 

 

Hooray !

Since May 4 all moped- and motorbike students are allowed to drive and from May 11 they can do the scooter exam and the AVB ( exercises for motorbike ) exam at the CBR.

From May 11 everybody is allowed to drive again ! Who hasn’t received a phone call yet, please contact us.

From May 18 the car-, trailer-, AVD (motor) and taxi exams start again. Everyone who should had his/her exam in the past 2 months get priority. How long the waitinglist will be for new appliants is not known yet.

  1. For theory students: from May 11 there can be made appointments for exams and on May 13 the first exams start. To be sure everybody can keep 1,5 meter distance only 50% of the places in the exam building will be used. The CBR asks everybody to clean the sign-up column and the locker with the offered cleaners before you use them. Also they ask you to clean your ID-card before you hand it to the CBR employee. Nobody is allowed to wait for you inside the building when you do your exam. Also you are not allowed to enter the building more then 15 minutes before your exam.
  2. For the motorbike students: you can only get lessons wearing your own helmet and motorbike clothes. And you can only drive when you are completely healthy and when nobody else in your home is ill with fever.
  3. For the car-, trailer- and taxi students: you can only drive when you are completely healthy. Even with a common cold you can not drive. If anyone else in your home is ill with fever you can also not drive. All students have to clean their hands before they enter the car. If anyone wants to drive with mouthcap and gloves it is of course permitted. Only the gloves must be clean before you enter the car.
  4. For all exam candidates: you are not allowed to enter the building more then 15 minutes before your exam. You have to clean your ID-card before you hand it to the examinator. Further rules the CBR has not announced yet, but probably the instructors are not allowed to drive with the student and examinator during the exam anymore. In the coming days the CBR will inform us all further.

For now I wish everybody much joy with driving and good luck with the exams !        

 

Zoeken  

 

Twitter   

Twitter_icoon
Google
Facebook
LinkedIn